Phare CBC - závěrečný seminář
 

 

V Broumově, 27. listopadu 2004 

Fotoreportáž:

Josef Marek, předseda sdružení Stěnava zahajuje závěrečný seminář projektu Phare CBC ... Dr.Růčková (starostka, Broumov) a Ing. Klímovič (místostarosta, Otovice)
..jednání pokračuje Ing. Hrubý o spolupráci s polskými partnery
pánové Sojka (Nowa Ruda), Hrubý a Netík JUDr. Růčková, předsedkyně DSO Broumovsko

 

Sdružení Stěnava je rozhodnuto pokračovat v načaté práci a zúročit zkušenosti a kontakty, které byly získány díky účinné podpoře Evropské unie v rámci projektu Phare CBC.

 na hlavní