EMERICH RATH  (1883 - 1962)


První broumovský Evropan

Hodně se teď mluví o Evropě, evropské integraci, evropanství, ... Většinou si pod těmito pojmy představujeme něco nového, historicky novou kvalitu vztahů založených na  tradičních evropských hodnotách jako je úcta k lidské bytosti, dodržování občanských práv a svobod, politický a  kulturní pluralismus, ... Tyto hodnoty jsme dosud v plné míře nepoznali a proto očekáváme, že nám s jejich uplatňováním v  každodenním životě pomohou změny vyvolané vstupem České republiky do  Evropské unie.
Je to samozřejmě omyl - respektování evropských hodnot je do jisté míry otázkou zákonů - Listina základních práv a  svobod je už zakotvena v naší ústavě více než deset let! Uplatňování zmíněných hodnot záleží především na  jednotlivých lidech - je to vnitřní záležitost každého jedince, jeho sebeúcty.
Lidé se ve svém jednání často řídí vzory a ideály, které jim pomáhají zorientovat se ve složité společnosti, ve  které žijeme. Někdy jsou to pohádkoví hrdinové z dětství, jindy hrdinové filmoví, knižní či divadelní, často za  vzory hodné následování považujeme naše blízké - rodiče, prarodiče, možná osobnosti ze sousedství, ...
Vzorů Evropanství je u nás jako šafránu. Jsme pyšní, že mezi Broumováky žil vzácný člověk, jeden z  mála Čechů, jež byli Evropany. Osobnost Emericha Ratha, kterou vám představujeme, byla dítětem své doby a  stala se obětí století, ve kterém se většina z nás narodila.


Josef Marek
OS Stěnava
léto 2003