Konference pod záštitou Rady Královéhradeckého kraje

Broumovsko v EU
(Za týden jsme tam…)

Místo a čas: pondělí 26. dubna 2004,
Broumov, sál Střelnice

Úvod 

EU a Broumovsko

Ing. Rostislav Všetečka, radní, Královéhradecký kraj

9.00 – 9.10

Vystoupení

Vstup do EU je realitou

JUDr. Pavel Němec,

Ministr pro místní rozvoj

9.10 – 9.45

Vystoupení

Budoucnost České republiky v Evropské unii

Doc.Ing.Josef Zieleniec, CSc.

Senátor ČR

9.45 – 10.10

10.10 – 10.40

Přestávka na kávu (30 min.)

Vystoupení

Evropa regionů - mýtus nebo realita?

Ing. Jan Zahradil, ODS

Stínový ministr zahraničí

10.40 – 10.55

Vystoupení

Problémy regionu – jeho dostupnost, vyřešení majetkových vztahů s církvemi

Ing. J.Hanuš, KDU/ČSL Poslanec za volební obvod

10.55 – 11.10

Diskuzní blok

Program rozvoje Broumovska a česko-polská spolupráce

JUDr. L.Růčková, starostka Broumova, J.Školník, Podnikatelský klub Broumovska, Helmut Dohnálek, Euroregion Glacensis, Wieslaw Sojka, Nowa Ruda

11.10 – 11.40

12.00 - 13.30

Přestávka na oběd (90 min.)

Vystoupení

Rámec podpory Společenství a Fond soudržnosti

A. Marks, náměstek ministra, MMR ČR

13.30 – 13.50

Vystoupení

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 

ŘO OP Zemědělství,
Ing.
H.Vojíková, MZE ČR

13.50 – 14.20

 

Přestávka na kávu (30 min.)

Vystoupení

Strukturální a kohezní fondy v našem kraji – o přípravě projektů

Ing. K. Dostálová, Regionální rada NUTS Severovýchod

14.20 – 14.50

Panel

Strukturální fondy a možnosti jejich financování

Ing. Semerák,Czechinvest, Ing. Macura, ČRR, Ing. Dostál, ČSOB
Moderuje: Ing.
Z.Mareš, ČMRZB Hradec Králové

14.50 – 15.30

Závěr

 

Josef Marek, Stěnava

Programový výbor:
Ing.Z.Pěnkava – Rada Královéhradeckého kraje
Wiesław Sójka – Nowa Ruda
Jan Školník - Podnikatelský klub Broumovska
J.Marek, Z.M.Záliš – Stěnava

Pořádá Stěnava a Podnikatelský klub Broumovska

Cílem pořadatelů je vyplnit informační vakuum ohledně důsledků vstupu ČR do EU, souvisejících očekávání a reálných možností pro další vývoj naší vlasti a regionu. Konference navazuje na stejnojmennou akci, která se konala v lednu 2003 a setkala se s mimořádným ohlasem obyvatel regionu a médií (viz podrobněji http://www.stenava.org/stenava/Br_EU.htm). 

Koná se s finanční podporou Královéhradeckého kraje a je součástí projektu, který získal finanční podporu EU. Postoje zde vyjádřené odrážejí stanoviska občanského sdružení Stěnava a v žádném případě nemohou být chápány jako oficiální názory Evropské unie.

 na hlavní