Konference pod osobní záštitou Hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. P.Bradíka

Přeshraniční spolupráce v plánovacím období 2006-2013

Čas: úterý 12. prosince 2006
Místo: Broumov, sál Střelnice

Úvod 

Rozvojové projekty a přeshraniční spolupráce v programu Stěnavy

Josef Marek, broumovský radní, předseda o.s. Stěnava

9.30 – 9.40

Vystoupení

Broumovsko, Náchodsko, Trutnovsko a rozvoj Královéhradeckého kraje

Helmut Dohnálek,
1. náměstek hejtmana, Královéhradecký kraj

9.45 – 10.00

Vystoupení

Regionální rozvojové programy a přeshraniční spolupráce

Ing.Jiří Vačkář, Náměstek Ministra pro místní rozvoj ČR

10.05 – 9.25

10.30 – 10.50

Přestávka na kávu (20 min.)

Vystoupení

Program Interreg III A:
Investice a malé projekty

Jaroslav Štefek,
RDA Rychnov n.Kněžnou,
Euroregion Glacensis

10.55 – 11.30

Vystoupení

Program Interreg III C:
"Jednotná asistenční místa pro podnikatele"
– případová studie

Kraj Vysočina, ICHNOS – projekt spolufinancovaný EU

11.35 – 11.45

11.50 - 12.10

Přestávka na kávu a občerstvení (20 min.)

Vystoupení

Regionální operační program

Ing. K. Dostálová,
CEP,
Regionální rada NUTS Severovýchod

12.15 – 13.00

Vystoupení

Rozvoj infrastruktury v Královéhradeckém kraji

Jan Regner,
Předs.dopravního výboru,
Královéhradecký kraj

13.05 – 13.30

Panel


Podnikání na Broumovsku, rozvoj regionu a přeshraniční spolupráce

Agroreg Nowa Ruda,
Podnikatelský klub Broumovska,
MAS – Broumovsko+
,
Hospodářská komora

13.35 – 14.30

Závěr

Shrnutí

Stěnava


Diskuze s občerstvením


Neformální setkání účastníků a hostů konference

Konference je součástí stejnojmenného projektu, jehož realizace byla podpořena z finančních zdrojů EU z programu Interreg IIIA. Cílem pořadatelů je podat ucelenou informaci potenciálním zájemcům o možnostech financování projektů pro rozvoj česko-polského příhraničí a vzájemnou spolupráci v letech 2007 – 2013.

Nad konferencí, která se koná s podporou Broumovského podnikatelského klubu, převzal osobní záštitu Hejtman Královéhradeckého kraje, Ing. Pavel Bradík.


Tento projekt je spolufinancován EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis


 na hlavní