Newropeans Marathon v Broumově
      

upoutávka

 

Fotoreportáž:

Co nevidět začneme... ...setkání s Franckem Biancheri (druhý zlava)
Josef Marek: dovolte poznámku... ... pohled do sálu
Moderuje Zdeněk Záliš...
... překládá Tereza Nováková
Franck Biancheri ... panelová diískuze
Franck Biancheri prezentuje svou Vizi... ... Broumovské divadlo je krásné :))

 

12. září 2003 se v Broumově sešli čeští a polští studenti s Fanckem Biancheri, který představil svou Vizi 2020 a 14 návrhů pro demokratickou Evropu. Spolu s Franckem Biancheri vystouýpil p. Komárek - iniciátor projektu Centrum Internetu, dále broumovská starostka Dr. Růčková, představitel města Nová Ruda p. Sojka a Josef Marek, zástupce pořádající organizace sdružení Stěnava.

Za nejdůležitejší myšlenku setkání lze považovat výzvu Francka Biancheri, abychom přestali brát Evropu za něco mimo nás – v květnu 2004 se staneme Evropskými občany a hledejme již nyní cesty, jak přispět k posílení její demokracie. Cenné přitom mohou být naše zkušenosti s totalitní i postkomunistickou byrokracií, které by nám měly napomoci odhalovat podobné rysy v chování evropských institucí a účinněji tak nalézat a prosazovat demokratické mechanismy omezující úřednickou svévoli.  

na hlavní