Sdružení Stěnava - o nás
      

 

Občanské sdružení Stěnava bylo založeno v roce 2001 skupinou přátel, kterým se nelíbil pokračující úpadek Broumovska - toho krásného kousku naší vlasti. Za dobu své existence Stěnava, před i po vstupu ČR do EU, uspořádala Stěnava řadu konferencí a seminářů, kde byly diskutovány konkrétní otázky rozvoje Broumovska v nových podmínkách evropské integrace.
Podařilo se nám uspořádat ředu společenských akcí a také jsme se zasloužili, s podporou příznivců, o uctění památky broumovského občana - Evropana - Emericha Ratha

Výtah ze Stanov sdružení Stěnava:

Preambule


Stěnava je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které usilují o trvale udržitelný rozvoj oblasti.

Volby do místních orgánů a následné změny v zastupitelstvech mají často za následek diskontinuitu a útlum činnosti institucí, které jsou složeny výhradně z představitelů obcí a opírají se především o osobní iniciativu volených zástupců. Sdružení Stěnava proto vzniklo s cílem vytvořit společnou platformu spolupráce veřejné a soukromé sféry.

Sdružení působí hlavně na území, které je geograficky umístěno v povodí řeky Stěnavy a zahrnuje okolní oblasti Sudet v pohraničí České Republiky a Polska s historickými vazbami na německé krajany. Proto je významným cílem sdružení rozvíjet přeshraniční a mezinárodní spolupráci při obnově a udržení historického povědomí svébytnosti mikroregionu v duchu staletých tradic dobrosousedského soužití Čechů, Němců a Poláků v kontextu evropských dějin a kultury.

Postupné směřování České republiky a Polska do Evropské unie bude přinášet výrazné změny ve všech oblastech života regionu a významné podněty pro jeho udržitelný rozvoj. Je zřejmé, že stávající sídelní struktura, především malé samostatné obce, nebude schopna zajistit plné vypracování a realizaci takových programu, které by mohly být předloženy jako projekty EU pro poskytnutí prostředků ze strukturálních aj. rozvojových fondu, zejména při posilování regionální a přeshraniční spolupráce. Cílem Sdružení je iniciovat, získávat podporu a spoluvytvářet předpoklady pro realizaci rozvojových projektů v rámci programů EU.

 

 

>>na hlavní