Seminář

Přeshraniční spolupráce v plánovacím období 2007-2013

Čas: 9.6.2007 od 10–13 hodin
Místo: Křinice, Hospoda U sládka

Úvod 

Rozvojové projekty a přeshraniční spolupráce v programu Stěnavy

Josef Marek, broumovský radní, předseda o.s. Stěnava

10.00 – 10.05

Vystoupení

Broumovsko a rozvoj Královéhradeckého kraje

Helmut Dohnálek,
1. náměstek hejtmana, Královéhradecký kraj

10.05 – 10.15

Vystoupení

Příklady realizovaných projektů přeshraniční spolupráce

Ing. Vladimír Hrubý, Stěnava o.s.
Jana Hrubá – MŠ Broumov,
Eva Mücková- starostka Meziměstí,
Libuše Rosová - starostka Křinice

10.15 – 10.35

10.35 – 10.45

Přestávka na kávu (10 min.)

Vystoupení

Program přeshraniční spolupráce – aktuální verze

Jaroslav Štefek, sekretář
Euroregion Glacensis

10.45 – 11.15

Diskuze

11.15 – 11.30

11.30 - 11.40

Přestávka na kávu (10 min.)

Vystoupení

Norské fondy

Ing. Jitka Cenková,
MF ČR

11.40 – 12.00

Vystoupení

Regionální operační program – NUTS II Severovýchod

Ing. K. Dostálová,
CEP,
Regionální rada NUTS Severovýchod

12.00 – 12.20

Panel


Projekt art centra Sokolowsko

Nadace IN SITU - Polsko,

12.20 – 12.40

Závěr

Shrnutí

Stěnava

12.20 – 13.00

Diskuze s občerstvením Neformální setkání účastníků a hostů konference


16.00


Kulturní program

Konference je součástí stejnojmenného projektu, jehož realizace byla podpořena z finančních zdrojů EU z programu Interreg IIIA. Cílem pořadatelů je podat ucelenou informaci potenciálním zájemcům o možnostech financování projektů pro rozvoj česko-polského příhraničí a vzájemnou spolupráci v letech 2007 – 2013.

O pořadateli: Občanské sdružení Stěnava (www.stenava.org) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které usilují o trvale udržitelný rozvoj oblasti. Bylo založeno v roce 2001. V roce 2002 a 2006 se nezávislá kandidátka Stěnava prosadila v komunálních volbách a získal významné zastoupení v Radě města Broumova. V roce 2003 a 2004 zorganizovalo sdružení Stěnava úspěšné konference Broumovsko v EU, na které vystoupili představitelé místní, krajské veřejné správy, ministři vlády ČR, … Konferencí se zúčastnilo na dvě stě občanů Broumovska, poslanci za volební obvod a hosté z partnerského města Nová Ruda (Polsko). Akce byla široce medializována v místních a regionálních médiích.


Tento projekt je spolufinancován EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 Na hlavní