Koňské stezky v Broumovském příhraničí
      

 

Projekt

„Koňské stezky v Broumovském příhraničí – vypracování studie realizace“

(reg.č. 3.22/3.3.02/13.03681)
Žadatel:Stěnava,549 74 Božanov 9
Partner projektu: Gmina Radków


Popis realizace projektu:

Předmětem projektu je příprava vhodných tras k využití (označení) pro koňské stezky v příhraničním území Broumovska s návazností na hipostezky na polské straně hranice s názvem Sudecki szlag konny.

Projekt se zabývá výběrem vhodných cest z mapových podkladů a následným terénním průzkumem s ohledem na dodržení zákonů upravujících pohyb koní, respektování požadavků ochrany životního prostředí a na bezpečnost. Při výběru cest bude brán ohled na neceloročně využitelné cesty, např. zemědělsky využívané plochy, frekventované silnice a přírodní překážky

Samozřejmě se také přihlíží na to, aby byla na trase zajištěna dostatečná nabídka služeb k přenocování jezdců a koní, odpočinku a občerstvení.
Do zmapování tras jsou zapojeni místní provozovatelé koňských stanic (rančů), zemědělské subjekty, poskytovatelé dalších služeb v oblasti cestovního ruchu a představitelé obcí.
Po vytipování tras vhodných pro vedení stezky budou vyhledáni všichni majitele či nájemci trasou dotčených pozemků. Tito majitelé budou osloveni a informováni o významu stezky a výhodách jejího zřízení. Následně s nimi bude podepsáno prohlášení se souhlasem k průjezdu a proznačení stezky na jejich pozemku.

Termín realizace: 1.6.2013 – 31.8. 2014

Výstupy projektu:

1. Vypracování studie s návrhy a popisy vhodných tras pro stezky včetně návrhů drobného mobiliáře (odpočívky, informační tabule, stojany s mapami)
2. Seminář na téma Koňské stezky na Broumovsku
3. Propagace projektu na našich internetových stránkách

Udržitelnost projektu:

Výstupy projektu budou podkladem k vybudování tras stezek, které jsou vhodným produktem cestovního ruchu. Zhotovením stezek, které na území česko–polského příhraničí na Broumovsku zcela chybí, dojde ke zlepšení turistické infrastruktury vedle cyklotras a turistických tras pro pěší. Zvýší se nabídka turistických aktivit a díky jim dojde k přílivu turistů do této oblasti.
V době udržitelnosti bude pokračovat další osvěta projektu a snaha o získání finanční prostředků na vybudování a označení koňské stezky.

 

Závěrečná studie projektu je ke stažení zde:

- Koňské stezky - česká verze : Studie_Cz.pdf

- Szlaki konne - polská verze :  Studie_Pl.pdf

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 

>>na hlavní